Artikelclassificiatie

2BA
2BA, staat voor Bestands Beheer Artikelen. Zoals de naam al zegt, houdt 2BA zich bezig met het onderhouden, beheren en exploiteren van de uniforme artikelbestanden voor de installatiebranche. 2BA treedt daarmee in de plaats van GABI, de voormalige beheerder van het artikelbestand, die per 1 januari 2004 haar activiteiten heeft beëindigd.

Stichting ETIM
Stichting ETIM Nederland is als opvolger van de in 1991 opgerichte Stichting Instalnet aangewezen om de uniforme, elektronische communicatie binnen de installatiesector te bevorderen en praktisch mogelijk te maken. In 2006 is de organisatiestructuur van de Stichting Instalnet aangepast en per 1 januari 2007 verder gegaan onder de nieuwe naam ETIM.