Berichtgeving omtrent uitbraak coronavirus

Hierbij willen wij u informeren omtrent de maatregelen die Spiraliet heeft genomen als reactie op de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) wereldwijd en daarbij genomen maatregelen door de Rijksoverheid in Nederland.

Spiraliet heeft en volgt alle maatregelen op zoals deze door de Rijksoverheid zijn of worden uitgevaardigd. De continuïteit van onze bedrijfsvoering is momenteel nog zoals u dat van ons gewend bent en wij hebben passende maatregelen genomen om dit waar mogelijk ook zo te houden.


Prijsaanpassing Spiraliet per 1 april 2020

Helaas zien we ons volgend jaar ook geconfronteerd met een aantal sterk gestegen kosten waarop wij geen directe invloed hebben. Het meest in het oog springend is uiteraard de CAO verhoging in de Klein Metaal welke meer dan 6% op jaarbasis bedraagt. Ook de kosten in energie, materialen en transport zien we flink stijgen. Bovenstaande in ogenschouw nemend zijn wij als Spiraliet genoodzaakt om per 1 april 2020 een algemene prijsaanpassing door te voeren van 2,5% op onze meeste productgroepen.


Eenvoudige levering R-vent Buizen met de R-vent Bok

Om de levering van standaard hoeveelheden R-vent Buizen vlot te laten verlopen is de nieuwe R-vent Bok ontwikkeld. Met de R-vent Bok kan Spiraliet de gewenste hoeveelheden snel en eenvoudig op de door de klant gewenste locatie afleveren. De R-vent Bok wordt geleverd en kan op locatie blijven tot de bok leeg is. De bok blijft eigendom van Spiraliet en worden vervolgens kosteloos omgewisseld voor een nieuwe volle bok.


NIEUW: Climate Recovery; flexibele geïsoleerde kanalen en hulpstukken

Spiraliet introduceert Climate Recovery. Climate Recovery is het eerste flexibele geïsoleerde kanalen en hulpstukken portfolio gemaakt uit gerecycled glas, zand en soda. Dit lichtgewicht, geïsoleerde kanaalsysteem is niet alleen duurzamer maar ook meer dan 50% lichter dan stalen kanalen en halveert de installatietijd. Het is eenvoudiger te transporteren en te installeren. 


Theme picker