Privacy beleid Spiraliet

wij hebben het antwoord!
Privacy beleid

Privacybeleid

Spiraliet (handelsnaam van R-Vent Netherlands B.V.) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en gebruik maken van cookies.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen door ons persoonlijke gegevens over u worden verkregen, zoals bijvoorbeeld een IP-adres of e-mailadres, ook wel “persoonsgegevens” genoemd. Deze persoonsgegevens worden door ons conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens alleen door ons verkregen doordat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u documentatie aanvraagt, contactinformatie geeft of – indien van toepassing – een aankoop doet. Wanneer u van ons een dienst heeft afgenomen of aan ons uw –emailadres heeft verstrekt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten. U kunt zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan de e-mail of door contact op te nemen met het secretariaat van R-Vent Netherlands B.V. via telefoonnummer 010-524 26 00 of via e-mail: verkoop@rvent.nl.

Indien u via de website solliciteert verzamelen wij de door u verstrekte gegevens om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande functie. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang. Daarnaast kunnen wij, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, uw gegevens opnemen in ons systeem zodat wij u kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies.

Het verstrekken van de persoonsgegevens is wettelijk niet verplicht. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of u als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie.

Met wie delen wij gegevens?
In principe delen wij uw gegevens niet met derden. Het kan echter zo zijn dat wij voor de uitvoering van IT-diensten derden inschakelen. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij geven persoonsgegevens niet door aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.
 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Nadat wij hebben voldaan aan uw verzoek verwijderen na 4 weken de gegevens. Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot uiterlijk tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieperiode. Indien u toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens mogen bewaren zodat wij u op hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij uw gegevens uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken.