BENG-eisen en ventilatie

Hoe realiseer ik een BENG-proof ventilatiesysteem in de nieuwbouw?

wij hebben het antwoord!
BENG-eisen en ventilatie

Wat betekent BENG voor uw nieuwbouwproject?

R-Vent richt zich met haar producten en diensten continu op het realiseren van een prettig en gezond binnenklimaat om in te wonen of te werken. Luchtdichtheid en energiezuinigheid zijn van essentieel belang voor de realisatie van een duurzaam binnenklimaat. Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG).

Eisen ten aanzien van betere isolatie en een betere luchtdichtheid zijn de directe consequenties daarvan. Hierdoor wordt het realiseren van een gezond binnenklimaat in hogere mate afhankelijk van de voorzieningen voor de ventilatie en luchtbehandeling in de gebouwen.

R-Vent zet het voor u op en rij. Door middel van de interne kwaliteitsborging zorgt R-Vent dat geproduceerde ventilatiekanalen en appendages voldoen om een ventilatiesysteem te realiseren volgens de geldende BENG-eisen. 

Welke energieprestatie-eisen worden er exact gesteld aan nieuwe gebouwen?

Anders dan bij de EPC, stelt BENG drie separate eisen, in de volksmond ook wel BENG-indicatoren genoemd:

BENG 1. Energiebehoefte

De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag van het gebouw zelf.

BENG 2. Primair fossiel energiegebruik

De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Primair fossiel energiegebruik is het totale primaire energieverbruik, direct of indirect, minus de hoeveelheid hernieuwbare energie op, aan of nabij het gebouw.

BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Diverse energiebronnen worden als hernieuwbaar aangemerkt, zoals zonne-energie, geothermische energie en bodemenergie.

NTA 8800; berekening om te voldoen aan BENG

Om te kunnen berekenen of aan de nieuwe BENG-eisen wordt voldaan is de NTA 8800:2020+A1:2020 'Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ ontwikkeld. Met de NTA 8800 kan niet alleen de energieprestatie van nieuwbouw worden berekend, maar ook de energieprestatie van bestaande gebouwen.

 NTA 8800:2020+A1:2020 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ 

Belangrijk onderdeel NTA: luchtdichtheid van ventilatiekanalen

Een onderdeel van de NTA 8800 gaat ook in op de lekverliezen van het ventilatiesysteem en de luchtdichtheid van de kanalen. Als producent en leverancier van luchtkanalen en WTW systemen hecht R-Vent al jaren grote waarde aan een optimale luchtdichtheid.

Of het nu gaat om rond, rechthoekig, ovaal, metaal, kunststof, of geïsoleerd. De productie van al onze luchtkanalen, instort en appendages worden onafhankelijk door TÜV Rheinland getest! Hiervoor is R-Vent actief lid van de Luka, de Nederlandse vereniging van Luchtkanalenfabrikanten. Luka heeft als primair doel de bevordering van de technische ontwikkeling van luchtkanalen in al haar facetten.

Overzicht van leverbare R-Vent Ventilatiekanalen

Overzicht van Prefab-systeem oplossingen

Warmteterugwin-units met kwaliteitsverklaring volgens NTA 8800

Naast de toepassing van de juiste, luchtdichte, ventilatiekanalen is ook van essentieel belang dat het systeem wordt aangestuurd door  warmteterugwin-units die voorzien zijn van een kwaliteitsverklaring volgens de eerder genoemde NTA 8800:2020+A1:2020 'Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ . Bij toepassing in de uitiliteit is de aansturing van de unit door middel van een gebouwbeheersysteem een verplicht onderdeel.  Hierdoor voldoet het complete systeem aan de gestelde BENG-eisen. Alle R-Vent bedrijven leveren een compleet assortiment WTW-units voor diverse toepassingen die getoetst zijn aan de NTA 8800.

Overzicht van leverbare WTW-units en Luchtbehandelingskasten